Make your own free website on Tripod.com

EXCO MENULIS (1)

 

MASA DEPAN ISLAM YANG GEMILANG

Sesunguhnya kegemilangan Islam pada masa depan adalah banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh generasi muda pada masa kini .Umat islam pada masa kini perlu benar benar menampakan ciri-ciri sebagai penganut islam sehingga dengan demikian akan menampakan ciri-ciri sebagai apa yang terkandung dalam apa yang terkandung dalam ajaran -ajaran islam .

Tetapi apa yang menyedihkan kita pada masa kita pada masa ini bahawa dikalangan umat islam ada yang melakukan perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh islam,sehingga timbul pandangan serong dari umat beragama lain terhadap ajaran islam yang dikatakan suci itu.Contohnya melepak membuang masa,menagih dadah ,bohsia ,merosak harta awam dan lain - lain lagi yang banyak dilakukan padahal perkara itu sangat dibenci oleh islam itu sendiri.

Kita bersyukur kerana menjadi penganut islam kerana hakikatnya hanya islam satu -satunya agama yang benar dan suci ,walaupun ada bangsa lain menanggap mereka lebih benar .Allah menegaskan dalam firmanya "ina din ain'dallahiliislam".Sesunguhnya islam itu adalah agama yang diredhai disisi ALLAH.

Oleh itu kita sebagai individu muslim mestilah meletakan keimanan kita terhadap islam kita perlu mencapai peringkat mengimani bahwa masa depan yang gemilang adalah untuk islam , kita perlu mampu menyusun urusan hidup dan memimpin manusia.

Apalah lagi yang mampu kita sumbangkan kalau buakan didalam jalan jihad fisabililah fiman ALLAH swt lagi "wa ma khalaktu jinwal insa ila liyak budun" tidak aku ciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadah kepada ku .Kalau kita yakin islam adalah sesuatu yang benar maka hendaklah kita lakukan amal maaruf dan nahilmungkar".

Sekiranya kita dapat membersihkan segala kemungkaran yang melanda masa kini yang dikatakan "the satanic life style"(gaya hidup kesetanan) baru lah kita dapat membentuk sebuah negara yang sering disebut - sebut "baldatun thayibatun warrabun ghafurr" negaran yang aman makmur dan tuhan yang mengampunkan .

WALLHUALAM

ABDUL RAHMAN M.
PAPAR
Sabah.


ABDUL RAHMAN SITE